sys-logo Slika
Kontakt telefon

+387 35 364 036

NOVOSTI

Donacija Domu zdravlja Tuzla

Tuzla, 11.09.2013.

Slika
Kompanija Leftor d.o.o iz Tuzle je u koordinaciji sa upravom JZU Dom zdravlja „Mustafa Mujbegović“ u Tuzli, donirala softver „Afazija – Govorno-jezične vježbe“ Poliklinici za patologiju sluha, glasa i govora, u želji da logopedima, djelatnicima službe, omogući inovativan i olakšan rad na tretmanu pacijenata sa govorno-jezičkim smetnjama.

Prezentacija na konferenciji u Splitu

Split, 22.06.2013.

Slika
Na IV Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji "Unapređenje kvalitete života djece i mladih", koju tradicionalno organizuju "Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih" Tuzla i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, održanoj 22. - 23.6.2013. godine u Splitu, Republika Hrvatska, kompanija Leftor d.o.o. Tuzla je predstavila svoju računarsku aplikaciju Afazija Govorno-jezične vježbe.

Prva prezentacija aplikacije

Tuzla, 15.06.2013.

Slika
Kompanija "Leftor" d.o.o. Tuzla je na prezentaciji održanoj u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predstavila računarsku aplikaciju "Afazija - Govorno-jezične vježbe". To je prva i jedinu računarska aplikacija namijenjena tretmanu osoba sa afazijom i drugim vidovima poteškoća u jeziku, govoru, čitanju, pisanju i razumijevanju na našem govornom području.

Prezentaciji su prisustvovali brojni logopedi praktičari iz Tuzle i šire, nastavno osoblje i studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli.

Poziv na prezentaciju

Tuzla, 12.06.2013.

Slika
Kompanija „Leftor“ d.o.o. Tuzla, u saradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli,pozivaju Vas na prezentaciju računarske aplikacije “Afazija – Govorno-jezične vježbe”, koja će se održati u subotu 15. juna 2013. godine u 10,00 sati, u prostorijama Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta, ulica Univerzitetska 1 u Tuzli.
0 0