sys-logo Slika
Kontakt telefon

+387 35 364 036

TRETMAN AFAZIJE

Tretman afazije gotovo uvek sprovodi logoped. U principu svako ko pati od afazije može da ima govornu terapiju. Dužina tretmana zavisi od progresa oporavka, kao i od mogućnosti za tretman i njihovih državnih regulacija. 


Rehabilitacija osoba s afazijom vrlo je složen i dugotrajan proces. Ciljevi logopedske terapije su: iskoristiti neoštećene jezične sposobnosti, prihvatiti novonastale teškoće uzrokovane oštećenjem mozga, pomoći osobi s afazijom i njezinoj obitelji u nalaženju novih načina komuniciranja te poticati samopouzdanje u komunikaciji.

Slika 55
Do sada nisu poznati lijekovi kojima bi se afazija mogla izliječiti. Osobama s afazijom se ponudi govorno-jezična terapija, ali ona ne garantira izlječenje. Svrha govorne terapije je da se pomogne osobama s afazijom da iskoriste preostale vještine.
0 0