sys-logo Slika
Kontakt telefon

+387 35 364 036

KAKO SE KORISTI APLIKACIJA?

Aplikaciju je potrebno instalirati na PC računar i registrovati korisničku licencu. Nakon instalacije i registracije Vaše kopije aplikacije, spremni ste za korištenje.

Korištenje aplikacije je jednostavno i svodi se na navigaciju kroz module koji su ponuđeni i vježbe unutar tih modula. Navigacija je moguća uz korištenje miša i uz pomoć tastature koristeći skraćenice prikazane na ikonama.

Upute za instalaciju, registraciju i korištenje aplikacije možete preuzeti ovdje:
0 0