sys-logo Slika
Kontakt telefon

+387 35 364 036

KOJE SU PREDNOSTI KORIŠTENJA APLIKACIJE?

Tokom rada sa osobama koje imaju afaziju primjećeno je da im je dolazak na govorno-jezičnu rehabilitaciju vrlo često kompliciran. S obzirom da logopedski tretman ovih osoba traje godinama to ih iscrpljuje i umara te na kraju odustaju od dolazaka na govorno-jezičnu rehabilitaciju. 

Slika

Upotrebom aplikacije pacijenti provode govorno-jezičnu rehabilitaciju sa minimalnom ovisnošću od porodice i stručnjaka.

Jedna od prednosti prednosti je i ta što pacijent može kod kuće sam ili sa članovima porodice provoditi govorno-jezičnu terapiju, a koliko želi vremenski da vježba odlučuje sam pacijent.


Naročito je važno da upotreba aplikacije omogućava sprovođenje rehabilitacije u vlastitom domu, koji stimulativnije djeluje od ambulante i omogućava prilagođavanje vremena rehabilitacije potrebama i mogućnostima pacijentata. 

0 0