sys-logo Slika
Kontakt telefon

+387 35 364 036

KOME JE NAMIJENJENA APLIKACIJA?

Aplikacija ‘’Afazija – Govorno-jezične vježbe’’ je namijenjena  osobama s afazijom i njihovim porodicama, stručnjacima koji rade na području rehabilitacije i za sve one koji se brinu o osobama koje usljed oštećenja mozga ili nekog drugog uzroka ispoljavaju teškoće u: jeziku, govoru, čitanju, pisanju i računanju. 


Aplikacija je namijenjena i djeci s nedovoljno razvijenim govorom, hiperaktivnoj djeci, djeci kod kojih se javljaju teškoće u usvajanju čitanja, pisanja i računanja, a veliku primjenu je našla i kod djece sa intelektualnim deficitom.  


Porodice pacijenata kao i njihova okolina su uglavnom zatečeni novonastalim stanjem. Ne snalaze se i najčešće ne znaju uspostaviti kontakt s oboljelom osobom. U želji da ne učine ništa loše, najčešće ne čine ništa.

Slika 58

Većina pacijenata sa afazijom ima i desnu hemiparezuobično jače izraženu u desnoj ruci nego nozi što dodatno otežava dolazak na logopedski tretman, a zbog malog broja uposlenih logopeda reducirani su dolasci u kućne posjete. Obzirom da se logopedska terapija provodi godinama pacijenti i njihove porodice odustaju od daljih dolazaka na govorno-jezične vježbe.


U svakodnevnom logopedskom radu nalazimo veoma malo didaktičkog materijala za rad sa osobama kod kojih se nakon povrede centralnog nervnog sistema (CNS), javljaju poremećaji humane komunikacije. Logopedi uglavnom individualno pripremaju slikovni i tekstualni materijal za rad sa pacijentima koji imaju afaziju. Zbog toga aplikacija može biti od velike koristi logopedima praktičarima, te studentima Odsjeka logopedije i surdoaudiologije koji uz pomoć aplikacije mogu potpuno ovladati metodikom rada sa pacijentima koji imaju govorno-jezičke poremećaje.


Za korištenje aplikacije poželjan je nadzor logopeda koji bi odredio sedmični i mjesečni plan tretmana, čime bi  pacijent dobio smjernice i planski rješavao zadatke. U slučaju da u okruženju u kojem živi pacijent ne radi logoped, aplikacija se može samostalno koristiti po načelu učenja od jednostavnijeg ka složenijem.

0 0