sys-logo Slika
Kontakt telefon

+387 35 364 036

Poziv na prezentaciju

Kompanija „Leftor“ d.o.o. Tuzla, u saradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, pozivaju Vas na prezentaciju računarske aplikacije “Afazija – Govorno-jezične vježbe”, koja će se održati u subotu 15. juna 2013. godine u 10,00 sati, u prostorijama Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta, ulica Univerzitetska 1 u Tuzli.
Slika
Sudionici prezentacije:
– dr.sci. Zamir Mrkonjić, dekan Edukacijsko-reabilitacijskog                      fakulteta Univerziteta u Tuzli,
– Edin Ramić, dipl. defektolog-logoped, idejni autor aplikacije,
– Kristijan Smiljanić, mr. sci. el. teh., direktor firme Leftor d.o.o.
Za dodatne informacije, kontakt osoba je:
Vesna Glavaš-Hrustić, dipl.oec., menadžer marketinga i prodaje firme Leftor d.o.o.
Tel: 061738655
e- mail: vesna@leftor.ba
0 0