sys-logo Slika
Kontakt telefon

+387 35 364 036

„Afazija - Govorno-jezične vježbe“ aplikacija omogućava neograničeni broj tretmana za različite vrste afazija.


Slika

Svrha „Afazija - Govorno-jezične vježbe“ aplikacije je da pacijentima poboljša i olakša rehabilitaciju na taj način što će govorno-jezičnu terapiju moći provoditi kod kuće uz povremeno uključivanje logopeda. 


Korištenje aplikacije tokom tretmana utiće da pacijenti budu mnogo aktivniji, što naravno djeluje stimulativno na poboljšanje njihovih govorno-jezičnih funkcija.

„Afazija - govorno jezične vježbe" je aplikacija koja omogućava oboljelima od afazije da govorno-jezične vježbe urade sami, kroz autotrening, uz pomoć računara.

To je windows aplikacija rađena u .NET tehnologiji za koju se uradi download sa naše stranice ili instalacija sa DVD-a, registruje i koristiti. 

Aplikaciju je moguće koristiti na PC računarima koji imaju Windows XP ili noviji.

Program se sastoji iz niza scena / modula, i svaki od njih sadržava drugačiji skup vježbi adaptiranih za različite vrste afazija.
0 0