sys-logo Slika
Kontakt telefon

+387 35 364 036

RECENZIJE

Aplikacija Afazija - Govorno-jezične vježbe je odobrena i prihvaćena od strane eminentnih stručnjaka logopedije u polju afazije. U nastavku dajemo neke od recenzija. 

 

Profesor Nevzeta Salihović, doktor društvenih nauka iz područja logopedije

Slika
"Aplikacija pod naslovom "Afazija – Govorno-jezične vježbe" predstavlja svojevrsnu inovaciju u Logopediji urađenu na bosanskom jeziku i namijenjenu logopedima praktičarima i pacijentima sa poremećajima verbalne komunikacije. Aplikacija je kreirana stručno po svim postulatima logopedske struke i nauke i reprezentuje autorovo široko teorijsko znanje i praktično iskustvo u području Logopedije...

Aplikacija predstavlja skoro 100% izvorno djelo i bit će od velike koristi logopedima praktičarima, pacijentima sa govorno-jezičkim poremećajima i studentima Odsjeka logopedije i surdoaudiologije koji uz pomoć Aplikacije mogu potpuno ovladati metodikom rada sa pacijentima koji imaju govorno-jezičke poremećaje. Djela sličnog sadržaja i kvaliteta ne postoje na području Bosne i Hercegovine..."

 

Edin Ramić, dipl. defektolog-logoped, idejni autor aplikacije

Slika

"Aplikacija je nastala kao rezultat višegodišnjeg rada s osobama koje su imale afaziju i bile obuhvaćene govorno-jezičnom terapijom. Od izuzetne koristi je za bolesnike, njihove porodice, stručnjake s područja rehabilitacije i za sve ostale koji se brinu o osobama koje usljed oštećenja mozga imaju teškoće u jeziku, govoru, čitanju, pisanju i računanju. 

Aplikacija Afazija ‘’Govorno-jezične vježbe’’, nastala je sa ciljem provođenja govorne (re)habilitacije kroz autotrening, uz minimalnu ovisnost od porodice i stručnjaka. Ovakvim pristupom u tretmanu pruža se neovisnost od drugih ljudi te autonomiju u radu, bez vremenskih ograničenja dužine tretmana..." 

 

Kristijan Smiljanić, mr.sci.el.teh.

Slika
"Afazija, govorno-jezične vježbe je odličan primjer multidisciplinarnog rješenja jednog bitnog problema, jedan savršen spoj logopedskih i informatičkih znanja, koji u kanačnici može pomoći ljudima da ubrzaju svoj oporavak.

Najveće bogatsvo aplikacije je njen multimedijalni sadržaj. Aplikacija sadrži mnogo materijala, preko 1000 individualnih video zapisa, preko 1500 fotografija i crteža, i preko 2000 tonskih zapisa. Svi ovi zapisi se koriste u nekim od vježbi, i pomažu pacijentu da vidi kako logoped izgovara, da vidi usne, jezik, da čuje pravilan izgovor i da pogleda vizuelne stimulanse kroz fotografije i crteže.

Veliki trud je uložen u razvoj. Preko godina dana je trebalo da se svi materijali snime u studiju i da se obrade i bilo je potrebno dosta vremena da programeri slože sve podatke unutar aplikacije. Aplikacija je intuitivna. Korisnika vodi od vježbe do vježbe, usmjerava ga, postepeno mu daje sve teže i teže zadatke, i cijelo vrijeme ga prati i upozorava na greške, predlaže tačna rješenja, i ponavlja i ispravno pokazuje kako treba..."

0 0