sys-logo Slika
Kontakt telefon

+387 35 364 036

Prva prezentacija održana u Tuzli

Kompanija "Leftor" d.o.o. Tuzla je na prezentaciji održanoj u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predstavila računarsku aplikaciju "Afazija - Govorno-jezične vježbe". To je prva i jedinu računarska aplikacija namijenjena tretmanu osoba sa afazijom i drugim vidovima poteškoća u jeziku, govoru, čitanju, pisanju i razumijevanju na našem govornom području.

Prezentaciji su prisustvovali brojni logopedi praktičari iz Tuzle i šire, nastavno osoblje i studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli.
0 0